Jak zabezpieczyć płynność w firmie?

Ewelina Dub

Jak zabezpieczyć płynność w firmie?

Jak zabezpieczyć płynność w firmie?

Czym jest płynność finansowa w firmie?

Płynność finansowa w firmie, najprościej rzecz biorąc, jest możliwością wywiązania się z własnych finansowych zobowiązań względem innych instytucji albo też osób. Jeżeli nasza firma posiada płynność finansową, będziemy w stanie opłacić, chociażby faktury i podatki, które zostaną wystawione terminowo przez dostawców. Raporty odnośnie zatorów finansowych w firmach, który został przygotowany przez FOR (Forum Obywatelskiego Rozwoju), mówi, iż jedna na cztery firmy działające na terenie Polski ma właśnie z tym faktem problem, przede wszystkim z uwagi na nieterminowe opłaty otrzymywane od własnych klientów.

Jak możemy uniknąć zatorów w płatnościach i utrzymywać stale płynność finansową  w chwilach, kiedy jako właściciele przedsiębiorstw mamy ograniczony dostęp do różnych źródeł finansowania (chociażby do kredytów udzielanych przez banki)? Powinniśmy przede wszystkim podejmować kroku, które mają na celu doprowadzić do zabezpieczenia przyszłości firmy będącej naszą własnością.

Na co powinniśmy zwracać uwagę celem zachowania płynności finansowej?

Jeśli prowadzimy swoją własną działalność gospodarczą, to z pewnością zdajemy sobie sprawę, iż nie istnieje w pełni skuteczna metoda, żeby móc uchronić się przed zatorami w płatnościach. Kiedy udzielamy tak zwanych kredytów kupieckich (czyli wystawiamy faktury z odroczonymi terminami płatności), może się szybko okazać, iż pieniądze nie trafią do nas we właściwym czasie. Z tego także powodu tak istotne staje się dopilnowanie płynności finansowej, jak i zabezpieczenie się na wypadek, gdyby jakiś klient nie uregulował płatności w założonym wcześniej terminie.

Zachowanie płynności finansowej naszej firmy w dużej mierze zależne jest od:

  • terminów zaplanowanych płatności: nie tylko w terminach, które wyznaczyli nam nasi dostawcy, ale i tych, które my daliśmy naszym klientom,
  • kosztów, które każdego miesiąca ponosimy na rzecz prowadzenia przedsiębiorstwa: nie tylko tych stałych (opłaty za abonament telefoniczny, raty leasingu czy też składki na rzecz ZUS), ale też zmiennych – zakupu materiałów, podatku od dochodów, czy też VAT-u,
  • źródeł dodatkowego finansowania – chociażby limitów na koncie, po które mamy szansę sięgać w sytuacjach, kiedy nasi klienci spóźniają się z uiszczeniem należnych płatności.

Odpowiednie zaplanowanie dochodów, jak i wydatków uchroni nas przed opóźnieniami w spłacaniu własnych zobowiązań. Zwłaszcza, iż (jak wynika z wyżej opisanego raportu) krajowe przedsiębiorstwa tracą każdego roku ponad 100 miliardów złotych z uwagi na pojawiające się zatory finansowe.

Odroczone terminy płatności

Nierzadko zdarza się, że nasi kontrahenci nie są w stanie uregulować natychmiast płatności wobec nas. Szczególnie w dzisiejszych czasach staje się to problematyczne, gdyż cierpią na tym interesy całej firmy. Przedsiębiorcy, którzy wystawiają faktury z odroczonym terminem płatności o ile nie mają poduszki finansowej, mogą mierzyć się z takimi problemami, jak opóźnienia w regulowaniu zobowiązań publiczno-prawnych, wypłat dla pracowników, zakupu towarów na prowadzenie bieżącej działalności czy terminowego regulowaniu rat kredytów. Mimo udzielonej firmom pomocy w ramach tarczy antykryzysowej, mogą nie poradzić sobie one w obliczu braku terminowych wpływów. Przeciągające się płatności mogą bowiem doprowadzić nie tylko do braku płynności, ale i do upadku firmy. W tej sytuacji właścicielom polskich biznesów może przyjść z pomocą faktoring.

Środki obrotowe a zabezpieczenie płynności w firmie

Aby nie dopuścić do problemów z płatnościami, przedsiębiorcy mogą zdecydować się na kredyt obrotowy w formie limitu, np. w swoim banku. Limit jest bardzo wygodną formą poprawy płynności, gdyż środki, z jakich przedsiębiorca może korzystać, dostępne są wprost w jego rachunku bankowym i ma do nich dostęp przez 24h. Wnioskując o tego typu rozwiązanie nie musimy się tłumaczyć z celu na jaki są one nam potrzebne ani przedstawiać żadnych potwierdzeń ich wykorzystania przed bankiem. Tym samym możemy dowolnie korzystać z nisko oprocentowanych środków na dowolny cel, realizując dzięki nim bieżące płatności, dzięki czemu nie dojdzie do zatorów płatniczych w firmie. Możemy też dokonywać z tych środków niewielkich inwestycji. Należy to jednak robić dość uważnie, gdyż limity są przyznawane na krótki okres czasu, zwykle jednego roku z możliwością ich odnowienia. Po tym czasie, jeśli został Ci przyznany limit, prawdopodobnie będziesz musiał przedstawić swoje wyniki finansowe, aby dalej móc korzystać z dostępnych środków. Jest sposób, aby temu zapobiec. Istnieją bowiem na rynku rozwiązania, dzięki którym limit zostanie Ci przyznany na dłuższy okres, np. na 2 lub 3 lata. Takim rozwiązaniem jest np. Limit z gwarancją COSME.

 

 

Tags: , , , , , ,

2 komentarze

  1. […] Z doświadczenia Ci powiem, że większość moich klientów albo nie posiada nadwyżki środków, gdyż ciągle inwestują, np. kupując coraz to nowy sprzęt, aby uciec od podatków i rozbudowują firmy albo nie zabezpieczyli się wcześniej na taką ewentualność i nie posiadają środków obrotowych w rachunku. Powody tego są różne. Wiele firm uznawało do tej pory, że takie zabezpieczenie nie jest im potrzebne. Póki nie dochodzi do problemów z płynnością a kontrahenci regularnie płacą, przedsiębiorcy zwykle nie dopuszczają do myśli, że coś takiego kiedyś może dotknąć i ich. Nie zastanawiają się zawczasu jak zabezpieczyć płynność w firmie. […]

  2. Prawidłowy poziom płynności finansowej firmy to klucz do sukcesu przedsiębiorstwa. Prowadzący biznes wiedzą, że terminowe otrzymywanie środków z wystawionych faktur to rzadkość na rynku. Faktoring poprawia przepływy środków w firmie. Pozytywnie wpływa również na wskaźniki finansowe, a przy tym nie obciąża bilansu poprzez dodatkowe zadłużenie. Aby zabezpieczyć swoją firmę, przedsiębiorca może dodatkowo zdecydować się na ochronę przed nieściągalnym zadłużeniem. Jest to usługa zwana jak faktoringiem pełnym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *